P.studio - Popisi GO del, ocene investicij, nadzori nad gradnjo

Izvajamo strokovni nadzor pri gradnji objektov za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela, dela pri zunanjih ureditvah ter komunalni infrastrukturi.

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Odgovorni nadzornik nadzoruje tudi kakovost del in materialov in dogovorjena finančna sredstva.

Gradbeni nadzor mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela. Investitor naj bi imel nadzornika že pred podpisom pogodbe z izvajalcem.

Tudi v primeru, ko gre za gradnjo enostavnih objektov ali gradnjo v lastni režiji, je gradbeni nadzor potreben, investitorju pa tudi v veliko pomoč pri obvladovanju tako stroškov kot komuniciranja z izvajalci.


Nadzor nad gradbenimi deli je dokaj obširna dejavnost, ki obsega nadzor kakovosti in količin, priprava dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. Glede na želje investitorja se oblikuje obseg nadzora in definira cena.

Pri nadzoru nad gradnjo vam nudimo:

 • pomoč pri pridobitvi izvajalcev posameznih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del;
 • izdelava analiz ponudb in izdelava pogodb z izvajalcem del;
 • vodimo nadzor nad gradnjo in skrbimo za kvalitetno izvajanje del;
 • spremljamo potek gradnje in o morebitnih spremembah sproti obveščamo investitorja;
 • nadzor nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov;
 • skrbimo, da se objekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo;
 • skrbimo, da izvajalec del vodi predpisano dokumentacijo;
 • pomoč pri pridobitvi dokumentacije za tehnični pregled;
 • nudimo vam tudi nadzor nad energetsko sanacijo vašega objekta.
Reference naših nadzornikov
 • Poslovna hala By Rokko
 • Kolišče - Ig
 • Objekt Kimi
 • Fitnes Bravničarjeva
 • Objekt MK Dornava Oranžerija - Ptuj
 • Medicinski center Iatros - prenova
 • Kemijski inštitut
 • Objekt Oražmova 8 - obnova strehe
 • Objekt Polje c. 6-16 - sanacija vlage
 • Objekt - Preglov trg 6
 • Obnova strehe in prenova učilnic - Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
 • Poslovni prostori Atet
 • Objekt Ulica stare pravde 3
 • Objekt Pregljev trg 5
 • Objekt Jakčeva 21-27
 • Prenova samostana v Ljubljani - Konvikt 
 • Objekt - Beblerjev trg 6 - prenova strehe
 • Poslovno-stanovanjski objekt V - Ljubljana

 • Preglov  trg 6 - Ljubljana

 • Objekt CRMT

 • Trgovine Mercator Levec, Škocjan, Primskovo, Sevnica, Postojna.
 • Poslovno stanovanjski objekt Labsys.
 • Obnovi fasad in streh - Glinška 13, Slomškova 17, Dalmatinova 11, Veselova 16.
 • Adaptacija Kinodvor, Ljubljana.
 • Poslovni objekt Vila Roza
 • Gradnja objekta kemična priprava vode v TE TOL Ljubljana.
 • Obnova graščine Kodeljevo.
 • Nadzor in vodenje del pri izvedbi zunanje ureditve in infrastrukture na mejnem prehodu Kuničina gora - Rusija.
 • Cankarjev dom.
 • Gospodarsko razstavišče - jurček.
 • Objekt Rožičeva 1
 • Več nadzorov nad prenovo stanovanj in gradnjo zasebnih hiš
Nazaj na vrh